برنامه های بازدید امروز:

۱. دبستان فارابی (پایه های پنجم و چهارم):

 • نمونه گیری، رنگ آمیزی و مشاهده سلول اپیدرم پیاز
 • مشاهده فیلم تشریح قورباغه
 • آزمایش کوه آتشفشان
 • آزمایش سوختن نوار منیزیم
 • جداسازی آب و الکل

 

 

۲.مدرسه راهنمایی هما (پایه اول تا سوم)

 • شناسایی قندها (گلوکز، ساکارز و نشاسته) و پروتئین
 • نمونه گیری، رنگ آمیزی و مشاهده سلول اپیدرم پیاز
 • مشاهده فیلم تشریح قورباغه
 • جداسازی آب و الکل
 • نمایش فیلم آشنایی با کاربردهای نانو

۳.دبستان عصمت (پایه پنجم)

 • مشاهده سلول اپیدرم پیاز
 • جداسازی آب و الکل
 • نمایش فیلم آشنایی با کاربردهای نانو

+ نوشته شده توسط مددی نیا در پنجشنبه نهم دی 1389 و ساعت 15:21 |


Powered By
BLOGFA.COM