لیست کتاب­های بیولوژی سلولی-ملکولی و بیوتکنولوژی


ردیف

عنوان

جلد

تعداد

نویسنده

مترجم

سال انتشار

انتشارات

 

بیوتکنولوژی مولکولی

 

 

سیدنی پرایمرُز

محمدزضانوری­زاده، چنگیز نقی، مجتبس طباطبایی

72

 

 

مروری بر بیولوژی ملکولی

 

 

محمدحسین میرمؤمنی، جعفروطن­دوست

 

84

دانشگاه رازی

 

ارتباط بین سلولی و اسکلت­بندی سلول (سیتواسکلتون)

 

 

غلامرضا حدادچی

 

82

دانشگاه منابع طبیعی گرگان

 

واکنش زنجیره­ای پلیمراز

 

 

 

فرج­اله شهریاری، عباسعلی امام­جمعه

81

دانشگاه امام رضا

 

همانندسازی DNAدر پروکاریوت­ها و یوکاریوت­ها

 

 

ضرغام سپهری­زاده

 

88

خانه زیست­شناسی

 

محاسبات در زیست شناسی ملکولی و بیوتکنولوژی

 

 

فرانک استفنسن

سعیده خویی و همکاران

زمستان85

خانه زیست­شناسی

 

مبانی زیست­شناسی سلولی

2

 

بروس آلبرتس و همکاران

حسین بهاروند و همکاران

85

خانه زیست­شناسی

 

بیولوژی سلولی و ملکولی

 

 

رسول صالحی

 

83

مانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست­شناسی سلولی­وملکولی(چاپ هفتم)

 

2

احمد مجد، محمدعلی شریعت-زاده

 

 

آییژ

 

زیست­شناسی سلولی­وملکولی(چاپ ششم)

 

1

احمد مجد، محمدعلی شریعت-زاده

 

 

آییژ

 

زیست­شناسی سلولی­وملکولی(چاپ پنجم)

 

1

احمد مجد، محمدعلی شریعت-زاده

 

 

آییژ

 

مبانی زیست­شناسی سلولی­وملکولی

 

3

دوروبرتیس و دوروبرتیس

سیدعلی حسینی تهرانی، محمودعرفانیان

77

اورست

 

زیست­شناسی سلولی ملکولی

 

 

دکتر کاظم پریور، احمدمظفری

 

83

پریور

 

زیست­شناسی سلولی­وملکولی

1 (غشا)

 

دکترغلامرضاحدادچی

 

76

دانشگاه گرگان

 

زیست­شناسی سلولی­ ملکولی

1(پوشش و زوایدسلولی)

2

 

روحاکسری کرمانشاهی و..

81

دانشگاه اصفهان

 

مبانی زیست­شناسی مولکولی

 

2

جرج.م.بالاسینسکس

محمدصبور، حمیده علمی غروی

84

مدرسه

 

مبانی زیست­شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

 

 

دکترگیتی امتیازی، محسن کریمی

 

80

مانی

 

پیدایش پیچیدگی در موجودات زنده

 

 

هانی گودرزی

 

1384

اندیشه سرا

+ نوشته شده توسط مددی نیا در سه شنبه یازدهم آبان 1389 و ساعت 15:20 |


Powered By
BLOGFA.COM